“Tarixshunoslik va manbashunoslik” markazi

   Tuzilgan yili: 1968 (1968 – 1972-yillari “Tarixshunoslik sektori”, 1972 – 2003-yillarda “Tarixshunoslik va manbashunoslik” hamda 2003 – 2020 yillarda “Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari” bo’limi deb nomlangan. 2020-yildan “Tarixshunoslik va manbashunoslik markazi” sifatida qayta tashkil etildi).

   Markaz boshlig‘i: tarix fanlari doktori (DSc) Nigora Ashirovna Allayeva (bo‘limni 1968–1988-yillarda professor Boris Vladimirovich Lunin, 1988–1992-yillarda tarix fanlari nomzodi Valeriy Aleksandrovich Germanov, 1992–2020-yillarda professor Dilorom Agzamovna Alimova boshqarganlar).

   Izlanishlar doirasi: markazning shakllanib rivojlanib borish jarayonida tarixshunoslik va manbashunoslik yo‘nalishlarida samarali ish olib borilib, 1970-1990-yillarda O’zbekiston tarixining manbalarda yoritilishi, Turkiston o’lkasi tarixshunosligi, O’zbekistonda ijtimoiy fanlar tarixshunosligi, 1997-2002-yillarda Turkiston o’lkasi tarixining Xorijiy tarixshunosligi, 2003-2005-yillarda Oʻzbekistonning intellektual tarixida Fanlar akademiyasining tutgan oʻrni, 2003-2007-yillarda XX asr Oʻzbekiston tarixshunosligining tavsifi, 2007-2011-yillarda Oʻzbekistonda tarixiy  dunyoqarashning shakllanishi va rivojlanishi (qadimgi davrdan to hozirgacha), 2009-2011-yillarda XX asr Oʻzbekiston tarixi va tarixchilari, 2011-2016-yillarda Oʻzbekistonda taʼlim tarixi va tarixshunosligi: tajriba va muammolar, 2015-2016-yillarda Oʻzbekistonning eng yangi tarixi ingliz-amerika tadqiqotchilari nigohida, 2017-2018-yillarda Oʻzbekiston tarixi manbashunosligi va tarixshunosligi: nazariya, shakillinish va rivojlanishiga bag’ishlangan darslikni yaratish, 2017-2020-yillarda Oʻzbek davlatchiligi tarixi tarixshunosligi nazariyasi va shakllanishining tarixiy bosqichlari, 2018-2020-yillarda Birinchi Renessans davrida O’zbekisnon shaharlari: tarixshunoslik tahlili mavzulari doirasida tadqiqotlar amalga oshirildi.  

   Bugungi kunda markazda “Oʻzbek xalqi va davlatchiligi tarixshunosligi (eng qadimgi davrdan hozirgacha)” nomli uch jildlik nashr doirasida tadqiqotlar olib borilmoqda. Tarixshunoslik va manbashunoslik masalalarini keng miqyosda tadqiq etish maqsadida 2020-yildan markaz xodimlarining tarkibi xitoy, arab, fors va turkiy tillardagi ilmiy adabiyot hamda manbalar bilan ishlovchi yosh mutaxassislar bilan toʻldirildi.

   Tarixshunoslik yo‘nalishlaridagi tadqiqotlarni muvofiqlashtirish hamda bu borada Oliy ta’lim va turli ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan keng miqyosdagi ilmiy hamkorlikni yoʻlga qoʻyish maqsadida 1989-yildan buyon “Tarixshunoslik oʻqishlari” umummilliy yig’ini oʻtkazib kelinadi. Hozirga qadar jami 9 ta ilmiy yig’in o‘tkazildi va undagi ma’ruzalar 6 ta ilmiy to‘plam dorasida nashr etildi.

   Xalqaro hamkorlik: Markaz xodimlari 2002-2003 yillarda Avstriya Fanlar akademiyasi Eronshunoslik instituti va Germaniyaning Xalle universiteti bilan hamkorlikdagi “Arxiv ovozlari (The Voice of the archives)”, 2004-2005 yillarda YUNESKOning “Markaziy Osiyo sivilizatsiyalari tarixi (History of civilizations of Central Asia)” VI jildlik nashrini chop etish, 2014-2015 yillarda UNESCOning “Nauchnoe nasledie Mirzo Ulugbeka v istoriografii XX – nachala XXI veka” nomli xalqaro loyihalarda ishtirok etishgan. Shuningdek, markaz xodimlarining ko'pchiligi xalqaro Gerda Xenkel (Gerda Henkel Foundation), Evropa Ittifoqining Erasmus+ va Germaniya akademik almashinuvlar (DAAD) grantlarini qo’lga kiritib, bir qator, jumladan, Eron, Germaniya, Avstriya, Rossiya va Belgiyadagi nufuzli ilmiy-tadqiqot markazlari hamda Oliy o'quv yurtlarida ilmiy-tadqiqot almashinuvini amalga oshirib kelishgan.

 

Markaz tarkibi:

1. Markaz boshligʻi – tarix fanlari doktori (DSc) Nigora Ashirovna Allayeva

2. Bosh ilmiy xodim – tarix fanlari doktori, professor Dilorom Agzamovna Alimova

3. Yetakchi ilmiy xodim – tarix fanlari doktori (DSc) Nodira Abdullayevna Mustafayeva

4. Yetakchi ilmiy xodim – tarix fanlari nomzodi Feruza Shokirovna Shomukarramova

5. Katta ilmiy xodim – tarix fanlari nomzodi Oksana Gennadevna Pugovkina

6. Katta ilmiy xodim – tarix fanlari nomzodi Oybek Anvarovich Mahmudov

7. Katta ilmiy xodim – Jamshid Xasan oʻgʻli Adilov

8. Kichik ilmiy xodim – Azizbek Anvarovich Tursunmetov

9. Kichik ilmiy xodim – Husniddin Mahmudovich Turdiqulov

10. Kichik ilmiy xodim – Ulugʻbek Nusratullo o‘g‘li Olimov

Xodimlar

Markaz rahbari

NIGORA ASHIROVNA ALLAYEVA
TARIXSHUNOSLIK VA MANBASHUNOSLIK MARKAZI Tarix fanlari doktori
E-mail: allnig_9@mail.ru

1972-yil 23-dekabrda Toshkent shahrida tug’ilgan.

1995-yilda Termiz davlat universitetini bitirgan.

2008-yildan tarix fanlari nomzodi (dissertasiya mavzusi: XVI – XVIII asrlarda Xiva xonligi va Eron o'rtasidagi o'zaro aloqalar), 2019-yildan tarix fanlari doktori (Dsc) (dissertasiya mavzusi: XVI – XIX asrning 70-yillarida Xiva xonligining tashqi aloqalari tarixi).

2010-2012-yillarda “O’rta asrlar bo’limi” boshlig’i, 2013-2019-yillarda bo’lim katta ilmiy xodimi va 2020-yildan “Tarixshunoslik va manbashunoslik” Markazi (bo’limi) boshlig’i.

Xiva xonligi va XVI – XIX asrlar Markaziy Osiyoda xalqaro munosabatlar tarixi; Eron tarixi; fors va turkiyzabon yozma manbalar; manbashunoslik va tarixshunoslik muammolari ilmiy yo’nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 1. Ялангтўш Баҳодирхон шахси билан боғлиқ бир мактуб хусусида. Самарқанд ва Зарафшон тарихи замонавий тадқиқотларда. Самарқанд ўқишлари – I. Тошкент-Самарқанд. 2020. 350-356-бетлар.
 2. Хива хонлиги дипломатияси ва савдо алоқалари (XVI-XIX асрлар). Тўлдирилган ва қайта ишланган нашр. Тошкент, 2019.
 3. Российский фактор в хивинско-казахских отношениях. Центральная Азия в эпоху средневековья и нового времени: общество, культура, источники. Под редакцией: Д. Алимова, Ф. Шварц. Ташкент-Вена. 2019. С. 355-370.
 4. Central Asia and Iran 16th – 19th Centuries: the Ways and Forms of Intellectual and Cultural Exchanges. Intellectual and Cultural Relations between Iran and Central Asia and Caucasus. Tehran. 2019. P. 17.
 5. Diplomatic Performance at the Royal Court of Khiva in the 19 th century.  Хорезм в истории народов Евразии: Сборник материалов Международного симпозиума, посвященного 150-летию со дня рождения академика В.В. Бартольда.  Казахстан (Каскелен). 2019. C. 68-77.
 6. Хива хонлиги дипломатияси (XVI-XIX асрлар). Тошкент. 2018.
 7. Continuity of Mongol Traditions in the Early Modern Practice of Power Legitimation in Khwarazm. International Conference “China and Central Asia from the Pre-Mongol to the Post-Mongol Periods: History and Culture”. Beijing. 2017. P. 10–11.
 8. Lost in Khvarazm. On the Interdependence of Power and Conflict in the Example of Nadir Shah’s Khiva Campaign(s). Central Asiatic Journal. Germany. (59) 1/2. 2016. P. 77–100.
 9. Хива хонлигида “Хон кўтариш” маросими ва унинг муҳим жиҳатлари. Мерос журнали. №1. 2016. 90–99-бетлар.
 10. The Shajara-yi Turk as an Important Source on the History of the Relations between Khiva and its Neighbors. Journal of Persianate studies. Brill. № 7. 2014. P. 55–87.

Bosh ilmiy xodim

DILOROM AGZAMOVNA ALIMOVA
Tarixshunoslik va manbashunoslik Tarix fanlari doktori, professor
E-mail: rahbar-d@yandex.ru

1948-yil 25-mayda Toshkent shahrida tug’ilgan.

1971-yili Toshkent Davlat universitetini bitirgan.

1980-yildan tarix fanlari nomzodi (dissertasiya mavzusi: Историография решения женского вопроса в Узбекистане (1917 – 1941 гг.), 1991-yildan tarix fanlari doktori (dissertasiya mavzusi: Женский вопрос в советской  историографии Средней Азии (20 – 80-е годы)).

1992-2020-yillarda “Tarixshunoslik va manbashunoslik” bo’limi boshlig’i, 1998-2000-yillarda institut direktori o’rinbosari, 2000-2010-yillarda Tarix instituti direktori va 2020-yildan “Tarixshunoslik va manbashunoslik” markazi bosh ilmiy xodimi.

Markaziy Osiyoda xotin-qizlar masalasi, milliy ozodlik harakati, madaniyat, Islom dini tarixi va tarixshunosligi, tarix fani metodologiyasi ilmiy yo’nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Маҳмудхўжа Беҳбудий: Миллат эҳтиёжига бахшида умр. Тошкент, 2020.

2. Отражение системы власти и управления в конституциях Хорезмской республики. O’zbekiston tarixi jurnali. № 1. 2020. С. 38-53.

3. Гравитационная сила истории: размышления об исторической науке и дискуссия вокруг проблемы. Ташкент, 2017. (V.S. Xan bilan hammualliflikda). Rus va ingliz tillarida.

4. Концепты истории Узбекистана: теория и гипотезы. Том III. Ташкент, 2017.

5. История Узбекистана. Эпоха Амира Темура и Темуридов. Ташкент, 2017. (Введение). С. 3-11. (E.V. Rtveladze bilan hammualliflikda). (Раздел I. Глава 1. § 5-7). С. 75-89. (E.V. Rtveladze bilan hammualliflikda).

6. Хорезм в истории государственности Узбекистана. Ташкент, 2013. (Раздел VI. Глава 1). С. 247-270.

7. История Узбекистана (XVI – первая половина XIX века). Ташкент, 2012. (Раздел V. Глава 1. § 1). С. 532-556. (G. Agzamova va E. Karimov bilan hammualliflikda). (Раздел V. Глава 1. § 2). С. 556-596. (G. Agzamova va M. Xayrullayev bilan hammualliflikda).

8. История как история, история как наука. Том II. Феномен джадидизма. Ташкент, 2009.

9. История как история, история как наука. Том I. История и историческое сознание. Ташкент, 2008.

10. Ўзбекистон тарихи. Ўрта мактаблар учун дарслик. 10 синф. Тошкент, 2000. (2 боб. 26-§; 6-боб).

Yetakchi ilmiy xodim

NODIRA ABDULLAEVNA MUSTAFAYEVA
Tarixshunoslik va manbashunoslik Tarix fanlari doktori
E-mail: nodiramus69@mail.ru

1969-yil 28-iyulda Toshkent shahrida tug’ilgan.

1991-yilda Toshkent davlat universitetini (hozirgi O‘zbekiston Milliy universiteti) bitirgan.

2000-yildan tarix fanlari nomzodi (dissertasiya mavzusi: ХХ asr 20-30-yillarida O‘zbekiston madaniyatining asosiy yo‘nalishlari va muammolari davr tarixshunosligida), 2016-yildan tarix fanlari doktori (dissertasiya mavzusi: Mustamlaka va sovet davri tarixshunosligida O‘zbekistonning ХХ asr madaniyati).

1997-2016-yillar davomida O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix instituti kichik ilmiy xodimi, ilmiy xodimi, katta ilmiy xodimi, doktoranti, katta ilmiy xodimi bo‘lib faoliyat yuritdi.

2016-2017-yillarda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetida “Ijtimoiy fanlar” kafedrasi mudiri, 2017-2019-yillarda O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix instituti yetakchi ilmiy xodimi.

2019-yil 1-avgustdan 8-noyabrgacha O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix instituti ilmiy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari va 2019-yildan O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Ijtimoiy-gumanitar fanlar bo‘limi rahbari.

2019-yil noyabrdandan buyon O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix institutida o‘rindoshlik asosida yetakchi ilmiy xodim.

2018-2020-yillarda O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix institutida “O‘zbekiston hududida musulmon Renessansi davrida shahar sivilizatsiyasi: tarixshunoslik tahlili (ХIХ asr oxiri – ХХI asr)” (П3-20170927396) nomli amaliy loyiha rahbari.

ХХ asr O‘zbekiston madaniyati tarixi va tarixshunosligi masalalari, madaniyat nazariyasi, Turkistonda jadidchilik harakati va o‘lkada madaniy o‘zgarishlar, Ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekiston, mamlakatda sovet diniy siyosati, ta’lim tizimida tarix o‘qitish metodikasi, ХХ asr ikkinchi yarmidan O‘zbekistonda tarix fani rivoji, gender tadqiqotlari, adabiyot va tarix mushtarakligi, til siyosati, mustaqillik davri O‘zbekistonda ta`lim tizimi, madaniy jarayonlar, arxivshunoslikning dolzarb masalalari kabi ilmiy yo’nalishlarida tadqiqotlar olib boradi.

Asarlari

1.ХХ аср Ўзбекистонда маданият ва тафаккур. Тарихшунослик таҳлили. – Тошкент: Navro‘z,  2014. – 334 б.

2. Ўзбекистоннинг мустақиллик даври маданияти тарихини ўрганилиш муаммолари. «Ўзбекистоннинг энг янги тарихидан очерклар: методология, тарихшунослик ва манбашунослик масалалари». Илмий тўплам. –Тошкент, 2014. –Б. 56-63.

3. History of the Formation of the Secular Higher Education System in Uzbekistan. «Himalayan and Central Asian Studies» New Delhi. 2015.(Uzbekistan Special). – Р. 46-58.

4. Культурно-просветительские мероприятия узбекистанцев на фронтах войны. «Содружество ради свободы и победы. Узбекистан в 1941-1945 годах». Научный сборник. – Москва, 2015. – С. 85-95.

5. ХХ асрнинг 50-йиллари Ўзбекистонда таълим тизими: ривожланиш зиддиятлари. Ўзбекистонда таълимнинг ривожланиш тарихи ва тарихшунослиги. Очерклар I. Тошкент, 2016.

6. Совет давлат мафкурасининг Ўзбекистон маданияти ривожига таъсири. Муаммо тарихшунослиги. / Очерки историографии государственности Узбекистана. I жилд. Монография. Тошкент, 2018. – Б. 325-343.

7. К вопросу изучения городов Мавераннахра IX-X вв. Вестник таджикского педагогического института. Специальный выпуск. Панжикент, 2019. №2. – С. 278-280.

8. A Historian`s Intellectual Quest. ReflectionsonAnExample. Центральная Азия в эпоху средневековья и нового времени: общество, культура, источники. Ташкент :Академнашр. 2019. – Р. 179-195.

9.The role of the “Collection of oriental manuscripts” in the study of the history of Uzbekistan in the IX -XII centuries. / ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. ISSN: 2249-7137. Vol. 10, Issue 6, June 2020. (Impact Factor: SJIF 2020 = 7.13). – Р 1757-1760.

10. Undulating nature of the religious policy of the soviet government conducted in Uzbekistan.Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. ISSN: 1943-023X. Vol.12, Issue 6, United States, 2020. – Р. 1130-1138.

Katta ilmiy xodim

OKSANA GENNADYEVNA PUGOVKINA
Tarixshunoslik va manbashunoslik Tarix fanlari nomzodi
E-mail: pugovkina@yandex.com

1973-yil 12-iyunda Toshkent shahrida tug‘ilgan.

1997-yili Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutini bitirgan.

2006-yildan tarix fanlari nomzodi (dissertasiya mavzusi: История Туркестана в наследии российской историографии середины XIX – начала XX века (политические и экономические аспекты)).

2007-yildan “Tarixshunoslik va manbashunoslik” markazi (bo’limi) katta ilmiy xodimi.

Turkiston o’lkasidagi Rossiya harbiy-siyosiy elitasi, O’zbekistonning XX asr tarixi va tarixshunosligi ilmiy yo`nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 1. The rights and freedoms of the “former people” in Soviet Turkestan-Uzbekistan (analysis of the Soviet constitutions of the TASSR - USSR 1918-1940).  International Journal of Development Research Vol. 10, Issue, 07, pp. 38524-38527, July, 2020. https://doi.org/10.37118/ijdr.19458.07.2020.
 2. Essays on historiography and source studies on the history of statehood in Uzbekistan. Journal of critical reviews. №7(9) 2020; P. 101-107. (J.KH. Adilov, A.A. Tursunmetov, M.S.Azimbayev, M.S. Tukhtayevalar bilan hammualiflikda): doi:10.31838/jcr.07.09.18 http://www.jcreview.com/?mno=109689.
 3. От орфографии до топонимики. Как в Туркестане боролись с “бывшим имперским наследием”. Центральная Азия в эпоху средневековья и нового времени. Общество, культура, источники. Ташкент–Вена. 2019. С. 411-426.
 4. Февральская революция 1917 г. в Туркестане в личных документах Туркестанского генерал-губернатора А.Н.Куропаткина. Электронный научно-образовательный журнал “История”. Москва, № 5(79). 2019. 15.07.2019. https://history.jes.su/s2079878400021
 5. Образ русского генерала А.П. Востроса­блина в источниках и исторической лите­ратуре ХХ века. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию образования Центрального Музея Вооруженных сил Российской Федерации: «Помним прошлое, верим в будущее». Москва, 2 мая 2019. С. 351-357.
 6. Опытная трудовая школа им. К. Либкнехта в Ташкенте – первая из новаторских школ Узбекистана. Россия-Узбекистан: Исторический опыт модернизации в процессе взаимодействия и диалога цивилизаций. Материалы международной конференции. Ташкент. 2018. С. 129-138.
 7. Нил Сергеевич Лыкошин: от Самаркандского военного губернатора до советского профессора. Восток. Oriens, № 6. 2018. С. 124-141.
 8. Политика советской власти Туркестана в отношении использования бывших белых офицеров в РККА в советских учреждениях (1917-1920 – е гг.). Рабочее-крестьянская Красная армия, Вооруженные силы СССР, Вооруженные силы РФ – преемственность боевых традиции. Москва. 2018. С. 295-300.
 9. Российская историография Туркестана: исторические воззрения современников. Ташкент. 2018.
 10. “Бывшие люди” в Туркестане: От Февраля к Октябрю 1917 года. Великая российская революция 1917: Сто лет изучения: Материалы международной научной конференции. Москва. 2017. С. 508-515.

Katta ilmiy xodim

OYBEK ANVAROVICH MAHMUDOV
Tarixshunoslik va manbashunoslik Tarix fanlari nomzodi
E-mail: oybek81@yandex.ru

1981-yil 21-oktyabrda Samarqand viloyati Kattaqo’rg’on tumanida tug’ilgan.

2006-yili O’zbekiston Milliy Universitetini bitirgan.

2011-yildan tarix fanlari nomzodi (dissertasiya mavzusi: Исмаилизм Центральной Азии: сущность, особенности развития и формы существования (вторая половина XIX - начало ХХ века)).

2018 – 2020-yillarda Tarix instituti doktoranti (dissertasiya mavzusi: Rossiya imperiyasining Pomirdagi siyosati, rus tadqiqotchilari hamda amaldorlarining mintaqa va uning aholisiga qarashlari).

2021-yildan institutning “Tarixshunoslik va manbashunoslik” markazi katta ilmiy xodimi.

Ismoiliylar tarixi, Pomir tarixi, O’rta Osiyodagi Rossiya imperiyasi siyosati, 1916-yil qo’zgoloni, O’zbekistonning ikkinchi jahon urushi yillaridagi tarixi yo’nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 1. На «окраине» бывшей империи: революционные события, формирование и эволюция органов власти и Гражданская война на Памире (по архивным материалам). Гражданская война в России: Жизнь в эпоху социальных экспериментов и военных испытаний, 1917-1922. СПб. 2020. C. 451-464.
 2.  «По Памирам на ангельских высотах…»: Андрей Евгеньевич Снесарев о Памире и памирцах. Петербургский исторический журнал. № 1 (25). 2020. C. 183-196.
 3.  The "virtual reality" of colonial Turkestan: how Russian officials viewed and represented the participation of the Local population in the 1916 revolt. The Central Asian Revolt of 1916. A collapsing empire in the age of war and revolution Edited by Aminat Chokobaeva Cloé Drieu and Alexander Morrison. Manchester. 2019. P. 95-125.
 4. Побратимы. Регионам, принявшим эвакуированных ленинградцев, посвящается. Монография / Коллектив авторов. Москва. 2019 (в соавторстве).
 5.  «…Все было против нас»: Большая Памирская экспедиция 1883 года (пребывание и деятельность на Восточном Памире). Оазисы Шелкового пути: современные проблемы этнографии, истории и источниковедения народов Центральной Азии: К 100-летию доктора исторических наук Балкис Халиловны Кармышевой. Отв. Ред. Т.В. Котюкова. Москва. 2018. С. 503-518.
 6. Источник, свидетельствующий об установлении власти Российской империи на Памире в конце XIX в. O’zbekiston tarixi jurnali. № 4. 2017. С. 55-62.
 7. Туркестан в имперской политике России: Монография в документах. отв. ред. Т. В. Котюкова. Москва. Кучково поле, 2016. (в соавторстве с Б.М. Бабаджанов, Т.В. Котюкова, С.Н. Абашин).
 8. И. Д. Ягелло на Памире: малоизвестные страницы деятельности Начальника Памирского отряда (по архивным материалам). O’zbekiston tarixi jurnali.  № 3. 2015. С. 64-71.
 9. «Одичалые французы» Памира. Население Памира и припамирских владений глазами русских военных и исследователей. CIAS Discussion Paper. Kyoto, № 35. 2013. P. 47-71.
 10. Некоторые представления памирских исмаилитов о циклическом устройстве мира и мировой иерархии. O'zMU xabarlari jurnali. Maxsus son. 2011. С. 40-44.

Kichik ilmiy xodim

AZIZBEK ANVAROVICH TURSUNMETOV
Tarixshunoslik va manbashunoslik
E-mail: aziz_1983@yahoo.com

1983-yil 21-noyabrda Toshkent shahrida tug’ilgan.

2007-yilda O’zbekiston Milliy Universitetini bitirgan.

2008-2011-yillarda Tarix instituti tayanch doktoranti (dissertasiya mavzusi: ХХ asr ingliz-amerika tarixshunosligida Turkiston general-gubernatorligi siyosiy hayoti).

2020-yildan “Tarixshunoslik va manbashunoslik” markazi kichik ilmiy xodimi.

O’rta Osiyo tarixining ingliz tarixshunosligi, ХIХ asr ikkinchi yarmi – ХХ asr boshlarida O'zbek davlatchilik tarixi va tarixshunosligi, postkolonializm ilmiy yo’nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 1. Essays on historiography and source studies on the history of statehood in Uzbekistan. Journal of critical reviews. №7(9) 2020; P. 101-107. (J.Kh. Adilov, M.S.Azimbayev, O.G. Pugovkina, M.S. Tukhtayevalar bilan hammualiflikda):doi:10.31838/jcr.07.09.18 http://www.jcreview.com/?mno=109689.
 2. Колониальное управление в Туркестане на примере Самарканда: взгляд Александра Моррисона. Самарқанд ва Зарафшон воҳаси замонавий тадқиқотларда. Самарқанд ўқишлари – I. Тошкент-Самарқанд. 2020. С. 385-389.
 3. Репрезентация некоторых практик имперской власти на примере данных архивных документов Амударьинского отдела и Ферганского областного правления. “Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқотлари методлари ва методологиясининг долзарб масалалари” Республика XII илмий-амалий конференция материаллари. 12-илмий тўплам. Тошкент: 2020. C. 72-77.
 4. Репрезентация взглядов имперской администрации на местное население и оценка их взаимоотношений на примере Ферганского Областного правления. O’tmishga nazar jurnali. № 20. 2019. С.24-30.
 5. Англоязычные исследователи об особенностях управления в среднеазиатских ханствах. Очерки историографии истории государственности Узбекистана. Том 2. Ташкент. 2019. C. 160-169. Мualliflar jamoasi.
 6. Проблемы «гражданственности» в Туркестанском генерал-губернаторстве в англоязычной литературе конца XIX в. Очерки историографии истории государственности Узбекистана. Том 1. Ташкент. 2018. C. 257-264. Мualliflar jamoasi.
 7. Истеъдодли ёшларни қўллаб-қувватлашда давлатнинг иштироки муаммосининг адабиётларда ёритилиши. Ўзбекистон Ёшлари мустақиллик йиларида: Фанлараро ўргаyyниш муаммолари. Тошкент.  2018. С.87-96. Mualliflar jamoasi.
 8. Образовательная политика Российской империи в Туркестане и ее ключевые сегменты в контексте оценок англо-американских исследователей. Ўзбекистонда таълимнинг ривожланиш тарихи ва тарихшунослиги. Очерклар II том. Тошкент. 2017. C. 144-154.
 9. Основные тенденции и подходы в изучении новейшей истории Узбекистана. Вопросы Новейшей истории Узбекистана в Современной Англо-американской научной литературе. Ташкент. 2015. С. 33-46. Mualliflar jamoasi.
 10. «Постколониальные» теории в англоязычной историографии Центральной Азии. Работы Адиба Халида и его взгляд на историю Туркестана. История и историки Узбекистана в XX веке. Ташкент, 2014. С. 416-425. Mualliflar jamoasi.

Katta ilmiy xodim

JAMSHID XASAN O’G’LI ADILOV
Tarixshunoslik va manbashunoslik
E-mail: jamshid8880@bk.ru

1990-yil 13-noyabrda Toshkent shahrida  tug’ilgan.

2015-yil O’zbekiston Milliy universitetini bitirgan.

2018-2020-yillarda Tarix instituti tayanch doktoranti (dissertasiya mavzusi: Aleksandr Bekovich-Cherkasskiyning O’rta Osiyoga harbiy yurishi: tarixshunoslik tahlili (ХVIII asr ikkinchi yarmi – ХХI asr boshlari).

2021-yildan Tarixshunoslik va manbashunoslik markazi katta ilmiy xodimi.

Rossiya imperiyasininig O’rta Osiyoga harbiy yurishlari, Turkiston general-gubernatorligi tarixshunosligi, tarixiy tadqiqotlarni olib borishda maxsus tarixiy fanlarning o’rni, arxiv manbalari va ularning tahlil qilish,  tarix fanining o’qitilishi ilmiy yo’nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 1. Essays on historiography and source studies on the history of statehood in Uzbekistan. Journal of critical reviews. №7(9) 2020; P. 101-107. (A.A. Tursunmetov, M.S.Azimbayev, O.G. Pugovkina, M.S. Tukhtayevalar bilan hammualiflikda): doi:10.31838/jcr.07.09.18 http://www.jcreview.com/?mno=109689.
 2. Генерал В.А. Перовскийнинг Хива хонлигига уюштирган “Қишки юриш”и тарихшунослигга доир баъзи мулоҳазалар. ҚарДУ хабарлари журнали. Махсус сон (Ижтимоий фанлар). 2020. Б. 7-11.
 3. The campaign of Alexander Bekovich-Cherkassky in the works of V.V.Barthold. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. Vol. 78. 2019. P. 572-574.
 4. V.A. Perovskiyning Xivaga uyushtirgan yurishiga oid arxiv manbalari (O‘zR MDA I-715 jamg‘armasi tavsifi). ToshDPU Ilmiy axborotlari jurnali. №4(21) 2019. B. 126-129.
 5. Марказий Осиёда Россия ҳукмронлигини ўрнатишга дастлабки қадам: Александр Бекович-Черкасский экспедициясига янги ёндашувлар (Ватан тарихшунослиги мисолида). Очерки историографии истории государственности Узбекистана. Том 2. Монография. Ташкент, 2019. 91-109-бетлар. (Мualliflar jamoasi).
 6. В.А. Перовскийнинг Хивага уюштирган ҳарбий юриши тарихшунослигининг баъзи масалалари. ЎзМУ хабарлари журнали. 1/3 сон. 2018. 12-15-бетлар.
 7. Arxivshunoslik. Darslik. Toshkent: TURON-IQBOL, 2018. 352 b. (Мualliflar jamoasi).
 8. Туркистон генерал-губернаторлиги геральдикаси: давлатчилик рамзи ва легитимация воситаси. Очерки историографии истории государственности Узбекистана. Том 1. Ташкент, 2018. (Мualliflar jamoasi).
 9. Экспедиция Александра Бековича-Черкасского в Среднюю Азию: историографическая динамика. O’zbekiston tarixi jurnali. №4. 2014. С. 47-61.
 10. Александр Бекович-Черкасский эскпедициясининг Хива – Россия ўртасидаги муносабатларида тутган ўрни. ЎзМУ хабарлари журнали. 2013, махсус сон. 52-54-бетлар.

Kichik ilmiy xodim

HUSNIDDIN MAHMUDOVICH TURDIQULOV
Tarixshunoslik va manbashunoslik
E-mail: xusniddinturdikulov@gmail.com

1988-yil 30-noyabrda Samarqand viloyati Nurobod tumanida tug‘ilgan.

2020-yil Toshkent davlat sharqshunoslik universitetini bitirgan.

2020-yildan “Tarixshunoslik va manbashunoslik” markazi kichik ilmiy xodimi.

Zamonaviy Xitoy tarixshunosligi va manbashunosligida Markaziy Osiyo (O’zbekiston) tarixi ilmiy yo’nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Марказий Осиё халқлари тарихини ўрганувчи илмий-тадқиқот муассасалари. “Шарқшунос тадқиқотчилар” илмий тўплами. Тошкент, 2020. 353 – 358 бетлар.

2. ХХР тарихчиларининг Марказий Осиё тарихига оид тадқиқот натижалари шарҳи. ТДШУ Тарих ва фалсафа факултети “Шарқ мамлакатларининг ривожланиш хусусиятлари: тарихи, антропологияси ва фалсафаси” мазусидаги илмий-амалий конференсияси тўплами. Тошкент, 2020. 106 -110 бетлар.

Kichik ilmiy xodim

ULUG’BEK NUSRATULLO O’G’LI OLIMOV
Tarixshunoslik va manbashunoslik
E-mail: largov1900@gmail.com

1990-yil 2-noyabrda Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahrida tug’ilgan.

2014-yil Toshkent davlat sharqshunoslik institutini bitirgan.

2021-yildan “Tarixshunoslik va manbashunoslik” markazi kichik ilmiy xodimi.

Arab tilidagi ilmiy adabiyotlarda Markaziy Osiyo (O’zbekiston) xalqlari tarixi: tarixshunoslik va manbashunoslik tadqiqoti, Ibn Xurdadbehning “Kitab al-masalik val-mamalik” asari manbashunoslik tahlili ilmiy yo‘nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Темурийлар даврида илм-фан ва маданий ҳаёт. Илмий-амалий конференсия материаллари. № 7. 2018. 110-113-бетлар.

2. Марказий Осиё халқлари тарихи манбашунослиги ва тарихшунослиги. VI нашр. Тошкент, 2014. 240-242 бетлар.

Tadqiqotlar

1.  Xorij tarixshunosligida Turkiston: obyekt va fenomen sifatida. Loyiha rahbari: Dilorom Agzamovna Alimova. 1997-2002-yillar;

2.  Oʻzbekistonning intellektual tarixida Fanlar akademiyasining tutgan oʻrni. Loyiha rahbari: Dilorom Agzamovna Alimova. 2003-2005-yillar;

3.  XX asr Oʻzbekiston tarixshunosligining tavsifi. Loyiha rahbari: Nodira Rahmanovna Mahkamova. 2003-2007-yillar;

4.  Oʻzbekistonda tarixiy  dunyoqarashning tashkil topishi va rivojlanishi (qadimgi davrdan to hozirgacha). Loyiha rahbari: Dilorom Agzamovna Alimova. 2007-2011-yillar;

5.  XX asr Oʻzbekiston tarixi va tarixchilari. Loyiha rahbari: Dilorom Agzamovna Alimova. 2009-2011-yillar;

6.  Oʻzbekistonda taʼlim tarixi va tarixshunosligi: tajriba, muammolar, rivojlanish va oʻrganish. Loyiha rahbari: Dilorom Agzamovna Alimova. 2011-2016-yillar;

7.  Oʻzbekistonning eng yangi tarixi ingliz-amerika tadqiqotchilari nigohida: tarixshunoslik tahlili. Loyiha rahbari: Oksana Gennadiyevna Pugovkina. 2015-2016-yillar;

8.   “Oʻzbekiston manbashunosligi va tarixshunosligi: nazariya, shakillinish va rivojlanish (qadimgi davrdan hozirigi kungacha)” darsligini yaratish. Loyiha rahbari: Oksana Gennadiyevna Pugovkina. 2017-2018-yillar;

9.  Oʻzbekiston davlatchiligi tarixi tarixshunosligi: nazariyasi va shakllanishining tarixiy bosqichlari. Loyiha rahbari: Dilorom Agzamovna Alimova. 2017-2020-yillar;

10.  Oʻzbekiston hududida musulmon Renessansi davrida shahar sivilizatsiyasi: tarixshunoslik tahlili (XIX asr oxiri – XXI asr). Loyiha rahbari: Nodira Abdullayevna Mustafayeva. 2018-2020-yillar.