Eng yangi davr tarixi bo‘limi

   Ushbu bo‘lim 1996-yil mart oyida tashkil etilgan. 2006–2016-yillar "Hozirgi zamon tarixi va xalqaro tadqiqotlar", 2016–2019 yillarda "Yangi va eng yangi tarix" va 2020-yildan boshlab hozirgi kungacha "Eng yangi davr tarixi" bo‘limi deb atalib kelinmoqda.

   Ushbu bo‘limni 1996-1998-yillarda tarix fanlari doktori Rashod Nosirov, 1998-2000-yillarda tarix fanlari nomzodi Musallam Jo‘rayev,  2000-2007-yillarda tarix fanlari doktori Erkin Nuriddinov, 2008-2020-yillarda tarix fanlari doktori Mirzohid Rahimov boshqargan. 2020-yilning sentabr oyidan boshlab professor Azamat Ziyo boshqarib kelmoqda.

   Bo‘limning ilmiy tadqiqot faoliyati asosan, O‘zbekistonning mustaqillik davri tarixi, mamlakatda amalga oshirilayotgan siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy-ma’rifiy sohalardagi islohotlar, muammolar, shuningdek, respublikaning xalqaro hamjamiyatga integratsiyalashuv jarayonlari yo‘nalishlarida olib boriladi.

  So‘nggi yillarda bo‘limda zamonaviy iqtisodiy jarayonlari tarixi, ijtimoiy-demografik va migratsiya muammolari, mustaqillik yillarida etnomadaniy hamda etnokonfessional jarayonlar, O‘zbekiston Respublikasining nufuzli xalqaro siyosiy, iqtisodiy va madaniy tashkilotlari bilan aloqalari hamda mamlakatimizning Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorligi kabi ilmiy yo‘nalishlar doirasida tadqiqotlar olib borilmoqda.

Bo’limi tarkibi:

  1. Bo‘lim boshlig‘i – tarix fanlari doktori, professor Azamat Ziyo

  2. Bosh ilmiy xodim – tarix fanlari doktori (DSc) Muhayyo Sirojiddinovna Isakova

  3. Katta ilmiy xodim – tarix fanlari nomzodi, dotsent Shavkat Rahmatullayev

  4. Katta ilmiy xodim – tarix fanlari nomzodi Shuhrat Ergashev

  5. Kichik ilmiy xodim – Saodat Taufikovna Nazarova

  6. Stajyor-tadqiqotchi – Shohruz Sharipov

  7. Laborant – Sardorbek Abdusattor o‘g‘li Sobirov

Xodimlar

Bo'lim boshlig'i

AZAMAT ZIYO HAMID OʼGʼLI
Eng yangi davr tarixi Tarix fanlari doktori, professor
E-mail:

1963-yil 23-iyunda Toshkent shahrida tugʼilgan.

1985-yili Toshkent davlat universitetining sharq tillari fakultetini bitirgan.

1990-yili nomzodlik (“Silsilot as-saloti tarixiy manba sifatida”), 1999-yili doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan (O`zbek davlatchiligi tarixidan).

2020-yildan “Eng yangi tarix” bo’limi boshlig'i.

O`zbek davlatchiligi tarixi va manbashunosligi, temuriylar, boburiylar, shayboniylar, ashtarxoniylar, o`zbek xalqining etnik tarixi ilmiy yo`nalishlarida tadqiqotlar olib boradi.

Asаrlari

 1. Ялангтўш Баҳодир – илм-фан ва маданият ҳомийси. “Yangi Oʼzbekiston” газетаси, www.uza.uz., oliymahad.uz, 2021 йил 3 март.
 2. Ўзбек аёллари тарих саҳнасида. Тошкент, 2002.
 3. Ўзбек давлатчилиги тарихи. Тошкент, 2000. (биринчи нашри); (иккинчи нашри) 2001.
 4. Ўзбек давлатчилиги тарихини ўрганиш манбашунослиги. «Ўзбекистон тарихи» журнали. № 1. 1999.
 5. Concerning the problem of Tamerlan's birthplace. Iran & Caucasus. 1. Caucasian Centre for Iranian stadies. Yerevan – Tehran, 1997.
 6. XVI-XVII асрлар Ҳиндистон форсийзабон тарихий манбалари ҳақида. «Ўзбекистонда ижтимоий фанлар» журнали. № 9-10. 1994.
 7. Беруний институтидаги «Шоҳнома» қўлёзмалари. «Шарқшунослик» тўплами. Тошкент. 1994.
 8. Шайбоний ва Аштархоний ҳукмдорларнинг Эрон ва Ҳиндистон билан ёзишмалари. Ўрта Осиё халқлари тарихи ва маданияти тарихига оид тадқиқотлар ва материаллар. Тошкент. 1993.
 9. Давлатчилигимизнинг тарихий йўли. «Ипак йўли» газетаси. 1993 йил 20 январ.
 10. «Силсилот ас-салотин» тарихий манба сифатида. «Ўзбекистонда ижтимоий фанлар» журнали. № 9. 1990.

Bosh ilmiy xodim

MUHAYYO SIROJIDDINOVNA ISOQOVA
Yangi davr tarixi Tarix fanlari doktori, dotsent
E-mail: muhayo.isakova@gmail.com

1976-yil 22-avgustda Andijon viloyati Jalaquduq tumanida tug‘ilgan.

1999-yili Andijon davlat universitetini bitirgan (bakalavriat).

2001-yili O’zbekiston Milliy universitetini bitirgan (magistratura).

2003-yildan tarix fanlari nomzodi (dissertatsiya mavzusi: O’zbekiston Respublikasi kino, surat va ovozli hujjatlar arxivi tarixi), 2017-yildan tarix fanlari doktori (dissertatsiya mavzusi: O’zbekistonda arxiv ishini shakllanishi va rivojlanishi tarixi).

2021-yildan bosh ilmiy xodim.

O‘zbekistonning XX asr tarixi, Ikkinchi jahon ururshida O’zbekiston, arxiv manbashunosligi, arxiv ishi tarixi,  arxiv huquqi,  audiovizual hujjatlar manbashunosligi ilmiy yo`nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. O'zbekiston xalqining fashizm ustidan g'alabaga qo'shgan xissasi kitob-al`bomi. – Toshkent: O'zbekiston, 2020. (kol.monografiya).

2. Ikkinchi jahon urushi jang maydonlarida o'zbek ayollari. O'zbekiston tarixi jurnali, 2020. – №2. – B.42-49.

3. Sayohatlardan shifokorlik sari yoxud Mirzo Sirojiddinning “Tuhafi ahli Buxoro” asari xususida // Axborot kutubxona jurnali, 2020 – №2. – B.66-69.

4. Архивы и архивная политика Узбекистана в XXI веке (к 100-летию архивной службы Республики Узбекистан. Журнал Исторические записки. – Москва, 2020. – №19. – С.224-240.

5. Из истории медицинских лабораторных исследований в Ташкенте в конце XIX – начале ХХ вв. «Ўтмишга назар» журнали №11 (2019) DOI http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599. – № 11. – С.24-32.

6. Turkistonda tibbiyot: an'ana va innovatsiyalar (XIX asr oxiri – XX asr boshlari).Kollektiv monografiya. – Toshkent, 2019. – 232 b. (kol.monogorafiya).

7. O'zbekiston hududida tabiiy fanlar yo'nalishidagi ilmiy tadqiqotlar va ekspeditsiyalar (XIX-XX asr boshlari). Kollektiv monografiya. – T.:Akademnashr, 2019. (kol.monogorafiya).

8. История здравоохранения Туркестанского края в архивных источниках (Сборник архивных документов). Сост.: доктор исторических наук М.С. Исакова, Ш. Давурова, О. Хасанова, З.Хасанова – Ташкент: Академнашр, 2019.

9.O'zbekiston arxivlari 100 yoshda. M.Isakova, D.Zokirova. – Tashkent, 2019.

10.Интеграция архивов Узбекистана в мировое архивное сообщество в постсоветский период. Отечественные архивы. – Москва, 2018. – №6. – С. 83-89.

Katta ilmiy xodim

SHAVKATJON MUHAMMADALIEVICH RAHMATULLAEV
Eng yangi davr tarixi Tarix fanlari nomzodi
E-mail: s_muhammad@mail.ru

1971-yil 31-mayda Аndijon viloyati Аndijon shahrida tugʼilgan.

1994-yilda Zahiriddin Muhammad Bobur nomida Аndijon davlat universitetini bitirgan.

2000-yildan tarix fanlari nomzodi (dissertatsiya mavzusi: Mustaqillik sharoitida Fargʼona vodiysi shaharlarida ijtimoiy-iqtisodiy oʼzgarishlar (1991-1996 yy.)), 2004-yildan “Oʼzbekistonda bozoro munosabatlariga oʼtish sharoitida iqtisodiy jarayonlar” mavzusida doktorlik dissertatsiyasi ustida ish olib bormoqda.

2010-yildan “Zamonaviy tarix va xalqaro munosabatlar tarixi” boʼlimi, 2020-yildan “Eng yangi davr tarixi” boʼlimi katta ilmiy xodimi

Iqtisodiy tarix, oʼtish davrining nazariy muammolari, bandlik muammosi, aholining iqtisodiy tabaqalashuvi, tadbirkorlik tarixi, demografik, urbanizatsiya va migratsiya jarayonlari, Oʼzbekistonning xalqaro va mintaqaviy iqtisodiy hamkorligi yoʼnalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 1. Новейшая история Узбекистана: Учебник для вузов. Издание 2-е, дополненное. – Ташкент: «Nurafshon business», 2020. (коллективное издание).
 2. Uzbekistan In The Late 1980 S And Early 1990 S: Socio-Economic Consequences Of Soviet Modernization // Journal of Critical Reviews. 2020; 7(17): P. 2870-2879. (Salimov Sh. билан ҳаммуаллифликда)
 3. Планли иқтисодиётнинг деградацияси ва бозор муносабатларга ўтишга уриниш. Ўзбекистон тарихи (1917-1991). К. 2. Ўзбекистон 1939-1991 йилларда –­ Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2019. – 576 б. (428-441 бетлар).
 4. Новейшая история Узбекистана (1991-2016 гг.): (Коллективная монография). Ташкент: «Фан», 2019. 440 с.
 5. Экономическое сотрудничество Китая и Узбекистана в рамках стратеги и «Один пояс – один путь». 1400: Dialogue between Changan and the world (Сиань: Шэньсийский педуниверситет, 2018. С. 244-248.
 6. Очерки новейшей истории Узбекистана. 2-е издание (исправленное и дополненное). Ташкент: «Адабиёт учқунлари», 2016. 376 с. (соавторы: Рахимов М.А., Турсунова Р.Ю., Назаров Р.Р.).
 7. Socio-economic stratification of Uzbekistan`s population: past and present. «South and Central Asia. Insights and Commentaries» («Южная и Центральная Азия. Исследовании и взгляды»). New Delhi, Knowledge World, 2015. P. 307-322.
 8. Узбекская модель транзитной экономики: альтернативный путь перехода к рынку? Центральная Азия. Человек – общество – государство. Сб. статей. Отв. ред. Ар.А. Улунян. Москва: ИВИ РАН. 2013. С. 299-310.
 9. The history of Samarkand (since hoary antiquity up to nowadays). – Tashkent. ART FLEX. 2011. 104 p. (Alimova D., Buryakov Yu. билан ҳаммуаллифликда).
 10. Узбекистан: особенности социально-демо­гра­фи­­ческих процессов в конце XX – начале XXI в. Россия и мусульманский мир. Научно-информационный бюллетень. Москва. №8. 2009. 90-99 стр.

Katta ilmiy xodim

SHUHRAT ERGASHEV
Eng yangi davr tarixi Tarix fanlari nomzodi
E-mail:

1956-yil 24-oktabrda Samarqand viloyat Jomboy tumani Xitoybolo qishlog‘ida tug‘ilgan.

1984-yili Toshkent davlat universitetini bitirgan.

1991-yildan tarix fanlari nomzodi (dissertatsiya mavzusi: Из истории эвакуации промышленных предприятий и их размещение в тыловых районах страны в годы Великой Отечественной войны. (По материалам республик Средней Азии).

2015-yilday “Yangi tarix” bo‘limi katta ilmiy xodimi.

2021-yildan “Eng yangi tarix” bo‘limi katta ilmiy xodimi.

O‘zbekiston mustamlaka davri tarixining siyosiy, madaniy muammolari, jahon tarixi, xususan, Sharq mamlakatlarida modernizatsiya jarayonlari yo‘nalishida tadqiqotlar olib boradi.

Asarlari

 1. Век ХХ: политика, люди, судьбы. – Т: Главная редакция издательско-полиграфической акционерной компании «ШАРК», 2007. – 344 с. (соавторы: Т.Бобоматов, Н.Турсунов).
 2. Уч буюк француз. – Тошкент, «O‘ZBEKISTON» НМИУ, 2014. – 144 б.
 3. ХХ аср: тақдирларда акс этган тарих. – Т.: «O‘ZBEKISTON» НМИУ, 2015, 2016, 2018. – 544 б. (ҳаммуаллиф: Т.Бобоматов).
 4. Уч буюк француз. – Т.: «O‘ZBEKISTON» НМИУ, 2014, 2016. – 144 б.
 5. Жаҳон тарихи. Янги давр. 1-қисм. Олий ўқув юртлари учун ўқув қўлланма. – Т.: «O‘ZBEKISTON» НМИУ, 2014, 2016. – 528 б.
 6. Жаҳон тарихи. Янги давр. 2-қисм. Олий ўқув юртлари учун ўқув қўлланма. Тошкент. «O‘ZBEKISTON» НМИУ, 2015. 568 бет.
 7. Жаҳон тарихи. Энг янги давр. 3-қисм. 1918 – 1945 йиллар. Олий ўқув юртлари учун ўқув қўлланма. Тошкент. «O‘ZBEKISTON» НМИУ. 2018. 520 бет.
 8. Жаҳон тарихи. Энг янги давр. 4-қисм. 1945 – 2017 йиллар. Олий ўқув юртлари учун ўқув қўлланма. Тошкент. «O‘ZBEKISTON» НМИУ. 2019. 672 бет. 
 9. Қадимги цивилизациялар. Тошкент. «O‘ZBEKISTON» НМИУ. 2016. 360 бет.
 10. Эрк истар кўнгил (Ш.Рашидовнинг 100 йиллигига бағишланган). Тошкент. «O‘ZBEKISTON» НМИУ. 2017. 200 бет.

Kichik ilmiy xodim

SAODAT TAUFIKOVNA NAZAROVA
Eng yangi davr tarixi
E-mail: saodat_nazarova@yahoo.com

1984-yil 7-mayda Toshkent shahrida tug‘ilgan.

2007-yili O’zbekiston Milliy universitetini tamomlagan.

2010-2013-yillarda institut tayanch doktoranti (dissertasiya mavzusi:  “XX asrning 20-30 yillaridagi ijtimoiy-siyosiy muhit kontekstida oʻzbek sahna sanʻatining rivojlanishi”).

2021-yildan Eng yangi tarix bo‘limi kichik ilmiy xodimi.

Oʻzbekistonda ХХ asrning 30-yillarigacha boʻlgan davrda oʻzbek xalqining sanʻati, madaniyati, ilm-fani muammolari va rivoji hamda mustaqillik yillarida madaniy merosga munosabat yoʻnalishlarida tadqiqit olib boradi.

Asarlari

 1. Мустақиллик йилларида Ислом тарихий маданий меросига янгича ёндашувларнинг ҳуқуқий асослари // Марказий Осиё мамлакатларида маданий ҳаёт ва ижтимоий гуманитар фанлар ривожининг долзарб муаммолари. Тошкент, 2020. 266-270 бетлар.
 2. Совет ҳукуматининг дастлабаки йилларида миллий санъатга муносабат. (архив манбалари асосида) / Очерки историографии государственности Узбекистана. II жилд. Монография. Тошкент, 2019. 310-321-бетлар. 
 3. Узбекский театр в воспоминаниях актрис – как женщины приходили в искусство // https://ia-centr.ru/experts/saadat-nazarova/uzbekskiy-teatr-v-vospominaniyakh-aktris-kak-zhenshchiny-prikhodili-v-iskusstvo/
 4. Работа в театре также почетна, как и у станка – узбекский театр в 20-е годы ХХ в. // https://ia-centr.ru/experts/saadat-nazarova/rabota-v-teatre-takzhe-pochetna-kak-i-u-stanka-uzbekskiy-teatr-v-20-e-gody-xxv/
 5. История узбекского сценического искусство: от народного театра к первому национальному // https://ia-centr.ru/experts/saadat-nazarova/istoriya-uzbekskogo-stsenicheskogo-iskusstva-ot-narodnogo-teatra-k-pervomu-natsionalnomu-/
 6. Ўзбек санъати тарихини ўрганишда “оғзаки тарих” ва ҳужжатли монографияларнинг ўрни. Л.А.Авдеева тадқиқотлари асосида // Ўзбекистонда тарих фани: муаммолар ва ривожланиш истиқболлари. Тошкент, 2018. 503-509-бетлар.
 7. 20-30-йилларда санъатга ихтисослашган дастлабки таълим муассасалари // Ўзбекистонда таълимнинг ривожланиш тарихи ва тарихшунослиги. Тошкент, 2017. 212-223 бетлар.
 8. ХХ асрнинг 20-30-йилларидаги ўзбек саҳна санъати ривожида Муҳитдин Қори Ёқубовнинг ўрни // ЎзМУ хабарлари. 2013. Махсус сон. 90-100-бетлар.
 9. Совет ҳокимиятининг дастлабки йилларида Туркистонда театр соҳасининг шакллантирилиши // Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаёт: трансформацион жараёнлар. Тошкент, 2013. 210-213-бетлар.
 10. ХХ асрнинг 20-йилларида ўзбек мусиқа санъати: ютуқ ва муаммолар // “Oʻzbekiston tarixi”. 2011. №4. 93-100-бетлар.

Stajyor-tadqiqodchi

SHOHRUZ FAXRIDDIN O‘G‘LI SHARIPOV
Eng yangi davr tarixi
E-mail: sharipovshohruz.@gmail.com

1994-yil 17-avgustda Buxoro viloyati Buxoro tumanida tug‘ilgan.

2020-yil Buxoro davlat universitetini bitirgan.

2021-yildan  stajyor-tadqiqodchi. Ilmiy rahbar professor Azamat Ziyo.

O`zbekiston Respublikasining tashqi siyosati tarixi, iqtisodiy ta`limotlar tarixi va tashqi iqtisodiy aloqalar tarixi ilmiy yo`nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 1. Koronavirus va uning Yaqin va O‘rta Sharq muammolariga taьsiri. BuxDu Tafakkur va Talqin. Magistrantlarning ilmiy maqolalar to‘plami.  2020. 45-48-betlar.
 2. Birinchi Intifada va Falastin muxtoriyati. World Social Science jurnali.  № 1. 2020.  5-8-betlar.
 3. Birinchi Arab – Isroil urushi va Falastinlik qochoqlar muammosining paydo bo‘lishi sabablari: tahlil va talqin. Tarixiy xotira – o‘zlikni anglash va milliyma’naviy taraqqiyot omili mavzusidagi Respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani materiallari.  № 9. 2019. 211-213-betlar.
 4. Yaqin va O‘rta Sharq muammolarining tarixiy va siyosiy ildizlari. Человек, Общество, Природа, Наука. Международная  научно-практическая апрельская конференция студентов, магистрантов и преподавателей. Таджикский Педагогический институт. Пенджикент.  2019. C.  565-568­.
 5. Yaqin Sharq: Kurdiston va Kurd muammosi. BuxDu Tafakkur va Talqin Magistrantlarning ilmiy maqolalar to‘plami. 2019.  5-7­-betlar.

Laborant

SARDORBEK ABDUSATTOR O‘G‘LI SOBIROV
Eng yangi davr tarixi
E-mail:

1994-yil 11-iyunda Andijon viloyati Xo‘jaobod tumani Tosh ota qishlog‘ida tug‘ilgan.

2021-yili Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetini tamomlagan.

2021-yildan Eng yangi davr tarixi bo‘limi laboranti

 

Asarlari

1. Жорж Бушнинг ички сиёсатига бир назар. “Таълим тизимида инновацион ислоҳотлар: олимлар ва ёшлар нигоҳида” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция материаллари // Тошкент, 2020 йил 17 июнь. – 770 б. 495-497-бетлар.

2. Jorj Bush ma’muriyatining iqtisodiy siyosati. YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN VA TA’LIM ILMIY-METODIK JURNALI. VOL 1, ISSUE 1 (1), APRIL 2021. PART – 1.193-195-betlar.

Eng yangi davr tarixi bo’limi

1. "O’zbekiston respublikasi tarixi (1991-2005 yy.)". VII-jild.Loyiha rahbari Erkin Nuriddinov.2003-2007 yillar.

2. "O’zbekiston Respublikasining yirik xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar bilan hamkorligi". Loyiha rahbari Mirzoxid Raximov.2003-2005 yillar.

3. "Markaziy Osiyoda etnik muammolar (Farg’ona 1989 va O’sh 1990 voqealari misolida). Loyiha rahbari Ravshan Nazarov.2003 – 2005 yillar.

4. "Zamonaviy O’zbekiston jamiyatining ijtimoiy stratifikatsiyasi tarixiy jarayonlar kontekstida". Loyiha rahbari Mirzoxid Raximov.2008-2010 yillar.

5. "O’zbekiston Respublikasining mustaqillikni qo’lga kiritilishi tarixi". Loyiha rahbari Mirzoxid Raximov.2007-2011 yillar.

6. "Paxta yakkahokimligining salbiy oqibatlari. XX asrning 80-yillarida O’zbekistonda "paxta ishi" bo’yicha tarixiy-sotsiologik tadqiqot. Loyiha rahbari Ravshan Nazarov. 2009-2011yillar.

7. "O’zbekiston yoshlari ijtimoiy-iqtisodiy va tarixiy jarayonlarda". Loyiha rahbari Shavkat Raxmatullayev.2011-2012 yillar.

8. "O’zbekiston Respublikasining yetakchi mamlakatlar bilan xalqaro munosabatlari tarixi" loyiha rahbari Mirzoxid Raximov. 2012-2014 yillar.

9. "O’zbekistonning eng yangi tarixi" (magistr va katta ilmiy xodim izlanuvchilar uchun o’quv qo’llanma)"loyiha rahbari Mirzoxid Raximov. 2015-2016 yillar.

10. "O’zbekistonning eng yangi tarixini fanlararo o’rganish: metodlar, yondashuvlar va konsepsiyalar" loyiha rahbari Mirzoxid Raximov.2015-2017 yillar.

11. "Mustaqillik sharoitida O’zbekistonda bozor iqtisodiyotining shakllanishi va rivojlanishi tarixi" loyiha rahbari Shavkat Raxmatullayev. 2016-2017yillar.

12. "O’zbekistonning eng yangi tarixi (4 jildlik)" loyiha rahbari Mirzoxid Raximov. 2017-2020 yillar.